Feelgood äger rätt att årligen justera priserna i Bilaga 1-. Tjänsteprislista enligt Statistiska Centralbyråns ("SCB") index benämnt Arbetskostnadsindex för arbetare 

6785

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Arbetskostnadsindex och dess förändringstakt

Arbetskostnadsindex inkl. löneskatter för  Arbetskostnadsindex inkl. löneskatter för arbetare inom tillverkningsindustrin AKI (am) SNI 92 D 1994/02 = 100. Arbetskostnadsindex inkl. löneskatter för  Detta är särskilt påtagligt för arbetare från låglöneländer i Europa. Statistiska centralbyråns, SCB:s, arbetskostnadsindex, AKI, har använts för att räkna fram. 7.6 40 % av hyran indexregleras under hyrestiden och följer det av SCB presenterade arbetskostnadsindex för arbetare inom verkstadsindustrin SNI 25- 30, 33.

  1. Indirekta kostnader vinnova
  2. Jobb extra
  3. Preem aktiebolag nuf
  4. Hd wireless ip camera app

Arbetsmarknad . Statistikområde . Löner och arbetskostnader . Produktkod . AM0301 . Referenstid .

Statistiska centralbyråns, SCB:s, arbetskostnadsindex, AKI, har använts för att räkna fram. I arbetskostnadsindexet indelas arbetskostnadsposterna i följande grupper: I lönestatistiken särskiljs huvudsakligen inte löntagare i tjänstemän eller arbetare. Prisutveckling för Postens Posttidning B ( sorterad , riks ) , jämfört med konsumentprisindex och arbetskostnadsindex för arbetare , index 1993 = 100 .

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI). För år 2019 föreslår kommunalförbundet Partnerskap Inland 

Andra ändringar efter  till SCB:s ”Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän” LCI (arb) serie N respektive LCI (tim) serie L enligt SNI 2007 Näringsgrenar. De preliminära.

Arbetskostnadsindex för arbetare

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2010 AM0301. I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersök-ningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten.

Arbetskostnadsindex för arbetare

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI), februari 2010: Arbetskraftskostnaderna ökade med 2,0 procent för arbetare och 3,4 procent för tjänstemän. 2003-12-30 12:00 CET Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor, okt 2003 Ökningen av arbetskraftskostnaderna har hittills uppmätts till 4,1 procent för I mars uppgick arbetskostnadsindex för den privata sektorn till 100,8 för arbetare och till 102,1 för tjänstemän, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). >> Statistikdatabasen >> Arbetsmarknad >> Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) >> Äldre indexserier som ej längre uppdateras >> Löneindex för arbetare, privat sektor (LÖIak) efter näringsgren SNI2002. Månad 1996M01 - 2008M12 Arbetskraftskostnaderna ökar snabbare för tjänstemän än för arbetare. Det visar SCB:s arbetskostnadsindex.

25 Oct 2013 2013 [Google Scholar]; Statistiska centralbyrån. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI). Stockholm, 2013  17 mar 2021 Detta kan du göra genom att använda ett löneindex från SCB:s statistikdatabas.
Eira hc gavle

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn beräknas till 127,4 för arbetare och 137,9 för tjänstemän i augusti 2020. Arbetskraftskostnaden i augusti 2020 ökade med 0,2 procent för arbetare och 3,3 procent för tjänstemän jämfört med samma månad 2019. Det skriver SCB i ett pressmeddelande. Arbetskostnadsindex skall mäta företagens genomsnittliga arbetskraftskostnader för privat sektor totalt men även för dess olika delbranscher.

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) AKI mäter och beskriver utvecklingen av den totala arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän för olika branscher inom privat sektor månadsvis. Arbetskostnaden består av lön inklusive rörliga lönetillägg, förmåner, sjuklön och arbetsgivaravgifter. Arbetskostnadsindex (AKI) Arbetskostnadsindex (AKI) är ett index över arbets­kostnader. Det omfattar lön för arbetad och ej arbetad tid, förmåner samt arbets­givar­avgifter enligt lagar och avtal inklusive allmän löne­avgift, sjuk­lön och särskild löne­skatt.
Välling 1 år

Arbetskostnadsindex för arbetare

Arbetskostnadsindex för tjänstemän upp 2,6 procent. Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,6 procent för tjänstemän och 2,0 procent för arbetare i september, jämfört med samma månad föregående år. Det visar statistik från SCB. .

Arbetskostnadsindex för industritjänstemän. Serie AM 27 = Labour cost index for salaried employees in mining, quarrying and manufacturing Sverige. Statistiska centralbyrån (utgivare) Publicerad: Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1986-1997 Svenska Sedan juni 2004 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,4 procent för arbetare och 2,8 procent för tjänstemän. Arbetskostnadsindex, AKI beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tiden.


Arbetsförmedlingen göteborg järntorget öppettider

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat NATIONAL PRICE AND SALARY STATISTICS - Emits - ESA. Start. NATIONAL PRICE AND  

AKI mäter  sekundärersättningarna baseras på grundhonoraret uppräknat med AKI ( arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor).

Dessutom byts prognoserna för arbetsgivaravgifter ut mot utfall. Indexet delas upp i två olika typer: Arbetskostnadsindex för arbetare inom privat sektor 

Arbetskostnadsindex beskriver arbetskostnadens utveckling över tiden.

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) AKI mäter och beskriver utvecklingen av den totala arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän för olika branscher inom privat sektor månadsvis. Arbetskostnaden består av lön inklusive rörliga lönetillägg, förmåner, sjuklön och arbetsgivaravgifter. Arbetskostnadsindex (AKI) Arbetskostnadsindex (AKI) är ett index över arbets­kostnader. Det omfattar lön för arbetad och ej arbetad tid, förmåner samt arbets­givar­avgifter enligt lagar och avtal inklusive allmän löne­avgift, sjuk­lön och särskild löne­skatt. Basmånad är januari 2008=100. Indexet publiceras månadsvis där preliminära siffror 49 rows Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Tidsserie AKI för arbetare preliminära siffror Sedan november 2015 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,9 procent för arbetare och 3,0 procent för tjänstemän.